Ceolitas Zeoair amoniako emisijų prevencijai

 •             Zeoair – amonio/amoniako absorbentas fermoms ir srutų talpykloms

  Amoniako susidarymas tvartuose yra didelė problema gyvūnų, dirbančių žmonių sveikatai ir aplinkai.


  Amoniako emisijų iš tvartų bei lagūnų, mėšlidžių mažinimui siūlome naudoti natūralią gamtinę medžiagą ceolito pagrindu Zeoair, kurio pirminė paskirtis yra amonio NH4+ absorbavimas (iš kurio susidaro lakusis amoniakas NH3).


  Zeoair yra natūrali gamtinė medžiaga. Cheminiu požiūriu tai hidratuotas aliuminio silikatas. Jo struktūra yra trimatė gardelė su tarpusavyje sujungtomis ertmėmis.


  Zeoair ceolito privalumai:
  • 100 % natūralus gamtinis produktas, sugeria kvapus, toksinus, metalus, amoniaką, drėgmę, saugus gyvūnams ir žmonėms
  • Neutralus pH - neįtakoja srutų ir dirvožemio pH
  • Iš karto absorbuoja azotinį amoniaką, neleisdamas susidaryti lakiąjam amoniakui NH3. Gali sumažinti amoniako emisijas iki 80 proc.
  • Veikia ir kaip drėgmės absorbentas: 1kg absorbuoja iki 0,6l drėgmės - koncentruoja srutas, mažina NH3 garavimą
  • Su Zeoair srutų mišinys sausesnis – stabdoma nitrifikuojančių bakterijų veikla t.y. nitritų ir nitratų susidarymas. To pasėkoje mažėja išssikiriančio N2O.
  • Galima nenaudoti šiaudų srutų plutos susidarymui
  • Padidina derlių dėl prisotinimo azotu ir mikroelementų: dėl mažos (4–5 angstromų) kristalų gardelės struktūros porų didžioji dalis ceolite absorbuoto amoniako nėra prieinama nitrifikuojančioms bakterijoms.
  • Neleidžia išplauti azoto junginių iš dirvožemio
  • Absorbuoja taip pat CO2 ir H2S
  • Suformuoja homogenišką masę
  • Paruoštas naudojimui

   

  1kg ceolito Zeoair absorbuoja iki 23g amonio NH4+. Panaudojus šia medžiagą amoniako absorbavimui tvartuose ar mešlidėse, gaunama papildoma nauda praturtinant srutas kaip trašą azotu.

  Produktas yra miltelių pavidalo, todėl palengvina srutų išmaišymą, gaunama labiau homogeniška masė, lagūnas lengviau maišyti.


  Naudoti galima bet kuriuo metu: ir jau esamose lagūnose ar talpyklose ir naujai papildomose srutose. Būtina gerai permaišyti visame tūryje, todėl reikalingos maišyklės arba siurbliai.
  Ceolitų gebėjimas fiksuoti ir laikyti NH4 + ir K + jonus pagerina augalų įsitvirtinimą ir sumažina maistinių medžiagų išplovimą).

  Ceolitas Zeoair padidina srutų kaip trąšų poveikį augalams, padarydamas jas atsparias išplovimui, imobilizavimui ir dujiniams nuostoliams.

  Fizikinės savybės:
  Spalva: pilkai žalia Terminis stabilumas: iki 400oC Tirpumas: netirpus
  Kvapas: nėra Suspaudimo stiprumas: 33MPa Plastiškumas: minimalus
  Baltumas: 70 proc. Kompaktiškumas: 70 proc. Minkštėjimo temperatūra: 1260oC
  Kietumas: 1,5-2,5 Poringumas: 24-32proc. Lydymosi temperatūra: 1340oC
  Stabilumas rūgštyje: 79,5 Būvis prie 20oC: kietas Tekėjimo temperatūra: 1420 oC
  pH: 6,8-7,2 Efektyvus porų diametras: 4 angstromai Pav. plotas: 60m2/1g

  Dozavimas:

  dozė priklauso nuo amonio/amoniako koncentracijos fermose ar lagūnose ir norimo absorbuoti amonio/amoniako kiekio. 1kg Zeoair absorbuoja iki 23g NH4+.
  Įprastai teorinė dozė srutų lagūnoms: 2kg/m3 dozė.
  Tvartuose pakratams ir amoniako emisijų sumažinimui: 0,5-2kg/m2/per savaitę.


  Dozės yra teorinės, gali koreguotis, priklausomai kokie kiekiai amoniako yra eliminuojami.


  Prieš pradedant naudoti Zeoair, būtina nustatyti amonio koncentraciją arba dozuoti teorinę dozę, ją vėliau koreguojant.
    

  Pagaminta ES.